Numbers in DanishCardinal Numbers
0 nul
1 en
2 to
3 tre
4 fire
5 fem
6 seks
7 syv
8 otte
9 ni
10 ti
11 elleve
12 tolv
13 tretten
14 fjorten
15 femten
16 seksten
17 sytten
18 atten
19 nitten
20 tyve
21 enogtyve
22 toogtyve
etc.

30 tredive

40 fyrre

50 halvtreds

60 treds
 
70 halvfjerds

80 firs

90 halvfems

100 hundrede

1000 tusinde
etc.


Ordinal Numbers
1st føste
2nd anden
3rd tredie
4th fjerde
5th femte
6th sjette
7th syvende
8th ottende
9th niende
10th tiende
11th elvte
12th tolvte
13th trettende
14th fjortende
15th femtende
16th sekstende
17th syttende
18th attende
19th nittende
20th tyvende
21th enogtyvende
etc.Go Back